Kuřim - ZUŠ

MODERNIZACE osobního trakčního výtahu, kde již byla nutná výměna zastaralého řídícího systému, tzn. nový řídící rozvaděč, výměna elektroinstalace ve výtahové šachtě, kabinový ovládací panel a venkovní přivolávače. Nyní řídící systém splňuje požadavky dle nové normy ČSN-EN-81-20 a je jedním z nejmodernějších systémů dnešní doby. Pro zákazníka je tak zaručen spolehlivý provoz výtahu, doplněný o "monitoring", což je nadstandardní dálkové zapojení výtahu umožňující monitorovat chybová hlášení, která jsou automaticky odesílána servisní firmě, a tak snadno a rychle odstraníme případné závady. Dalším komfortem je oznamování pater a možnost přehrávání hudby dle výběru zákazníka. 

 Rok výroby 2002, KONE 630, 3 nástupiště