ul. Medveďovej - Galerie

Kompletní výměna elektroinstalace a řídících rozvaděčů na výtazích TOV 320 a TONV 500

+ výměna interiéru výtahových kabin a ovládacích panelů